วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

บริการหลักของ G Suite For Education

Classroom

ห้องเรียน

Gmail

จีเมล

Drive

ไดรฟ์

Calender

ปฏิทิน

Hangouts

แฮงเอาท์

Groups

กรุ๊ปส์

เอกสาร

Docs

ชีต

Sheets

สไลด์

Slide

ฟอร์ม

Forms

เว็บไซต์

Site

ห้องนิรภัย

Vault

เครื่องมือที่คนทั้งโรงเรียนสามารถใช้ร่วมกัน

 

ยูทูป

Youtube

แปลภาษา

Translate

แผนที่

Maps

รูปภาพ

Photos

กูเกิลพลัส

Google+

จดบันทึก

Keep

บริการเพิ่มเติมของ Google