NIC


แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายจิระเดช สวัสดิภักดิ์ 
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นางอุมาภรณ์ บุญช่วย 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

 

 


วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018467 sec.