NIC


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางวันทนี ผลมูล 
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นางปาหนัน กองคำ 
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล 
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นางสาวนิภาพร รจนา 
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

 


วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018205 sec.